Hjem

Om Faglig retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

European AIDS Clinical Society (EACS) har gode og oppdaterte europeiske retningslinjer fra november 2015. De norske retningslinjene bygger i stor grad på disse. NFIM finner derfor ikke grunn til å utarbeide egne norske retningslinjer på hele feltet, men ønsker å utdype enkelte områder.
Pr. 1.2. 2016 er 4 kapitler revidert: Indikasjon oppstart, ART valg, Kvinner og Terapisvikt. I tillegg har vi laget et nytt kapittel som omhandler pre-eksposisjonell profylaxe (PreP). Vi går inn for å ta i bruk PreP som et av mange verktøy for å redusere smittespredningen ytterligere. Om – og eventuelt hvordan – dette skal gjøres, er det opp til helsemyndighetene å bestemme. Det aller viktigste for landets infeksjonspoliklinikker i 2016 vil uansett være å implementere anbefalingen fra 2015: å få alle hiv-positive over på effektiv antiretroviral terapi.

Oslo, 1. februar 2016
Bente Magny Bergersen

Følgende har vært med i revisjonen i 2015/16:

Bente Magny Bergersen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus (leder av komiteen)
Torgun Wæhre, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus
Frank Pettersen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus
Vidar Ormaasen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus
Børre Fevang, Avd. for immunologi og infeksjon, Oslo universitetssykehus
Lars Heggelund, Infeksjonsseksjonen, Vestre Viken, Drammen
Harald Steinum, Infeksjonsavdelingen, St Olav, Trondheim
Eirik Pettersen, Infeksjonsavdelingen, Ahus
Vegard Skogen, Infeksjonsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø
Jetmund Ringstad, Infeksjonsseksjonen, Sykehuset Østfold Kalnes
Jon Sundal, Infeksjonsmedisinsk seksjon, Stavanger universitetssykehus
Alexander Leiva, Infeksjonsavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen
Anne-Marte Bakken Kran, Mikrobiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Michelle Hanlon, Olafiaklinikken, Oslo universitetssykehus

 

Nettløsningen er laget av Jon Birger Haug, Sykehuset Østfold, for NFIM Fagnett