Hjem

Logo NFIM HIVretlin2017 Header

Om Faglig retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

European AIDS Clinical Society (EACS) har gode og oppdaterte europeiske retningslinjer fra november 2016 - se http://www.eacsociety.org. De norske retningslinjene bygger i stor grad på disse. NFIM finner derfor ikke grunn til å utarbeide egne norske retningslinjer på hele feltet, men ønsker å utdype enkelte områder. I denne syvende revisjonen av NFIM’s «Faglige retningslinjer for oppfølgning og behandling av hiv» er det foretatt større og mindre endringer i alle avsnitt, men ingen nye kapitler har kommet til. Vi takker alle som nok en gang har bidratt i dette årlige revisjonsarbeidet, inkludert Jon Birger Haug som hjelper oss med å publisere hivretningslinjene via http://www.hivfag.no/

Retningslinjene ble godkjent av Norsk forening for infeksjonsmedisin på styremøtet 14. desember 2016.

Oslo, 02.01.2017
Bente Magny Bergersen

 

Følgende har vært med i revisjonen i 2016/17:

Bente Magny Bergersen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus (leder av komiteen)
Torgun Wæhre, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus
Frank Pettersen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus
Vidar Ormaasen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus
Børre Fevang, Avd. for immunologi og infeksjon, Oslo universitetssykehus
Lars Heggelund, Seksjon for infeksjonssykdommer Drammen, Vestre Viken
Harald Steinum, Infeksjonsavdelingen, St Olav, Trondheim
Eirik Pettersen, Infeksjonsavdelingen, Ahus
Vegard Skogen, Infeksjonsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø
Jetmund Ringstad, Sykehuset i Østfold
Jon Sundal, Infeksjonsavdelingen, Stavanger universitetssykehus
Alexander Leiva, Infeksjonsavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen
Anne-Marte Bakken Kran, Mikrobiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Michelle Hanlon, Olafiaklinikken, Oslo universitetssykehus

 

Nettløsningen er laget av Jon Birger Haug, Sykehuset Østfold, for NFIM Fagnett